Kontakt

Patrick Hrdý – Personalizované výrobky
IČO: 50 450 344
adresa: Šútovce, č.124, 972 01, Bojnice

patrickhrdy@personalizovanevyrobky.sk  

Sofia Kucejová – Personalizované výrobky
IČO: 50 714 228
adresa: Vrbany 409, 972 24, Diviacka Nová Ves

info@personalizovanevyrobky.sk